Login     
Home     
Workshops     
Wedstrijd     
Contact     
FAQ     

Planetwatch/Planetchange neemt scholen mee in een wetenschappelijk experiment over luchtkwaliteit en zet aan tot actie voor betere lucht

De luchtkwaliteit tot op nauwkeurigheid van een boom

De leerlingen maken kennis met bio-indicatoren,
micro-organismen op bladeren van de es of esdoorn die bepalend zijn voor de aanwezigheid van SO2 in hun leefmilieu.

Na het determineren van de bomen,
bepalen ze hun studiegebied en gaan ze bladeren plukken.

Terug in de klas, gaan ze steriel werken in het lab
en uiteindelijk brengen ze hun resultaten online in
kaart
Fijn stof detecteren


In pilootfase.

Meer info volgt.


Het tweede luik van dit project, PlanetChange,
neemt MOS voor haar rekening.
We bekijken de resultaten van het wetenschappelijk experiment
in een ruimer kader.


Met de leerlingen bedenken we een originele actie voor een betere luchtkwaliteit.
We bepalen samen de doelstellingen, bedenken daar een spraakmakende actie voor en voeren ze uit.


We besteden voldoende aandacht aan rapportage,
zodat de actie ook op de sociale media een leven kan leiden.