DE PROJECTRESULTATEN OP KAART


De resultaten geven de SO2-concentratie op een welbepaalde plaats en datum weer

Klik op het bolletje op de kaart voor extra info

per school:per jaar:per luchtkwaliteit:
Disclaimer

Het project PlanetWatch laat jongeren de luchtkwaliteit in kaart brengen door het volgen van een gestandaardiseerd wetenschappelijk experiment. De hoofdintentie daarbij is de jongeren te sensibiliseren voor de problematiek en hen wetenschappelijk geletterd te maken. Dit project heeft echter geen intentie om een wetenschappelijke uitspraak te doen over de luchtkwaliteit als dusdanig.